Lottie yn Dychwelyd i IMPACT

Tachwedd 29, 2019

Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers i Lottie ymweld ag IMPACT ddiwethaf ar ei #WESLottieTour ac mae’r gwahaniaeth yn syfrdanol!

Roedd Lottie wrth ei bodd yn gweld yr holl newidiadau ers iddi wisgo’i het galed a chlatsio arni yn ystod y cyfnod adeiladu. Nawr bod yr adeilad wedi’i gwblhau, gallai Lottie archwilio popeth sydd gan adeilad IMPACT i’w gynnig.

Bob blwyddyn mae Bwrdd Aelodau Ifanc (YMB) Cymdeithas Peirianneg y Merched (WES) yn trefnu ‘Taith Lottie’ er mwyn ennyn diddordeb cynulleidfa beirianneg iau trwy ddangos peirianwyr presennol ‘ar daith’ gyda Doliau Lottie yn ystod Wythnos Peirianwyr Yfory.

Eleni mae WES yn dathlu canmlwyddiant, felly y syniad yw dangos faint mae peirianneg wedi newid yn ystod y 100 mlynedd diwethaf, gyda’r thema ‘Ddoe a Heddiw’.

Dysgodd Lottie fod y gwaith adeiladu ar IMPACT (Peirianneg Gogledd) wedi’i gwblhau ym mis Mai 2019, a’i fod i gael ei lansio’n swyddogol ym mis Chwefror 2020!

Mae atriwm cyswllt yn rhannu’r adeilad ei hun yn ddwy ardal wahanol, sef adeilad swyddfeydd ymchwil ac adeilad labordy, gyda gweithdy cynllun agored 1,600m2. Gyda’i gilydd maen nhw’n cynnwys:

* 80 swyddfa unigol

* Canolbwynt gyda lle ar gyfer mwy na 150 o ymchwilwyr

* Lle i 50 o academyddion a phobl o fyd diwydiant gydweithio

Ar ôl mynd ar daith o amgylch yr adeilad, treuliodd Lottie beth amser yn dysgu am ymchwil gyfredol IMPACT. Ar ôl gweld sut mae argraffydd 3D yn gweithio gyda’r Athro Adhikari, cafodd Lottie gyfle i ddysgu am sut mae deallusrwydd artiffisial yn cael ei ddefnyddio ym maes gweithgynhyrchu gyda Dr Cinzia Giannetti.

Other News