Prif Weinidog Cymru yn Lansio IMPACT

Chwefror 21, 2020

Lansiwyd IMPACT yn swyddogol gan y Gwir Anrh Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru, mewn seremoni arbennig ddydd Iau 6 Chwefror.

Roedd y digwyddiad yn nodi agoriad swyddogol Peirianneg Gogledd, sy’n gartref i IMPACT, ag anerchiadau a dadorchuddio plac yn atriwm canolog yr adeilad.

Anerchiadau. Clocwedd: Gwesteion yn cynnwys Dr Gavin Bunting (Athro Cysylltiol a Phrif Weithredwr Cynorthwyol SMaRT), Dr Peter Martin (Rheolwr y Canolbwynt Ymchwil ac Arloesedd), Dr Dimitrios Pletsas (Uwch Swyddog Datblygu Cronfeydd), Yr Athro Perumal Nithiarasu (Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg a Chyfarwyddwr Ymchwil) a Chonswl Anrhydeddus India yng Nghymru Raj Aggarwal; y Gwir Anrh Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru; yr Athro Johann Sienz (Cyfarwyddwr Arloesedd ac Ymgysylltu yn y Coleg, a Chyfarwyddwr IMPACT); Prif Weinidog Cymru yn dadorchuddio plac IMPACT; yr Athro Huw Summers (Pennaeth y Coleg), y Provost Steve Wilks
Anerchiadau. Clocwedd: Gwesteion yn cynnwys Dr Gavin Bunting (Athro Cysylltiol a Phrif Weithredwr Cynorthwyol SMaRT), Dr Peter Martin (Rheolwr y Canolbwynt Ymchwil ac Arloesedd), Dr Dimitrios Pletsas (Uwch Swyddog Datblygu Cronfeydd), Yr Athro Perumal Nithiarasu (Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg a Chyfarwyddwr Ymchwil) a Chonswl Anrhydeddus India yng Nghymru Raj Aggarwal; y Gwir Anrh Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru; yr Athro Johann Sienz (Cyfarwyddwr Arloesedd ac Ymgysylltu yn y Coleg, a Chyfarwyddwr IMPACT); Prif Weinidog Cymru yn dadorchuddio plac IMPACT; yr Athro Huw Summers (Pennaeth y Coleg), y Provost Steve Wilks
Teisen Fodel. Ein teisen fodel wych o Celebration Cakes yn Abertawe – yn cael ei phrofi a’i samplo gan yr Athro Johann Sienz a’r Prif Weinidog.

Wedi’r seremoni, cafodd y gwesteion wahoddiad i ryngweithio â phrosiectau ymchwil ar ffurf arddangosiadau byw o rai o’r prosiectau ymchwil cyfredol cysylltiedig ag IMPACT sydd i’w gweld yn y labordai cynllun agored 1,600m2.

Cafodd y rhai oedd yn bresennol gyfle i ddysgu mwy am ddatblygiadau diweddar ym maes roboteg a roboteg gydweithredol, Deallusrwydd Artiffisial, gweithgynhyrchu ychwanegion neu argraffu 3D, y Twnel Gwynt (cyfleuster twnel gwynt gwerth £1.2 miliwn, a ddefnyddir i astudio effeithiau aer yn symud heibio i wrthychau solet) a’r car rasio yn null Formula One a adeiladwyd i gystadlu yn Formula Student (cystadleuaeth peirianneg addysgol sefydledig a gynhelir yn Ewrop).

Robot Baxter. Yr Arglwydd Faer yn rhoi cynnig ar robot ‘Baxter’ gydag Alex Williams (Cynorthwy-ydd Prosiect ASTUTE 2020)
Ruth Bunting, y Prif Weinidog a’r Athro Johann Sienz ar ôl eu taith o amgylch IMPACT!

Other News