IMPACT – Canolfan Rhagoriaeth:
Sefydliad ymchwil peirianneg o’r radd flaenaf gwerth £35 miliwn

Blog IMPACT

Adeiladu Pethau Clyfar

Yn ferch ifanc roeddwn i wastod yn dwlu ar wyddoniaeth, yn arbennig Mathemateg. Roedd fy nhad, sydd bellach wedi ymddeol, yn arfer bod yn dechnegydd telegyfathrebu i Lynges yr Eidal. Mae ei alluoedd technegol wedi bod o ddiddordeb mawr i mi erioed, yn arbennig ei wybodaeth eang am systemau telegyfathrebu a chyfrifiaduron. Yn yr 80au, […]