IMPACT – Canolfan Rhagoriaeth:
Sefydliad ymchwil peirianneg o’r radd flaenaf gwerth £35 miliwn

Blog IMPACT

Adeiladu ein Wal Fyw

Rydyn ni’n gwybod ers meitin bod planhigion yn dda i ddinasoedd. Mae llystyfiant trefol yn dal llygredd gronynnau a nwyon, yn amsugno glaw gormodol, yn lleihau sŵn, yn oeri’r aer ar ddiwrnodau heulog; mae’n darparu ystod o wasanaethau ecosystem, fel y’u gelwir, i ni.