IMPACT – Canolfan Rhagoriaeth:
Sefydliad ymchwil peirianneg o’r radd flaenaf gwerth £35 miliwn

Blog IMPACT

#TariannauWynebFrontline: Sut mae Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan IMPACT yn Helpu’r GI

Pan gyrhaeddodd pandemig y coronafeirws, aeth llawer o ymchwilwyr ym meysydd gwyddoniaeth, meddygaeth a pheirianneg ati i chwilio am ffyrdd o ddefnyddio’u sgiliau i gefnogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol wrth iddyn nhw ddelio gyda’r pwysau digynsail hwn ar reng flaen y GIG.